421501136_811803020751326_4203729033380210188_n

TAOM-PAMBOLEN-KAZO 2024 : ARO, mamboly ny anjara hazo ho lovain-jafy.

Notanterahina androany 26 janoary 2024 teny Imerintsiatosika ny fanokafana tamim-pomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2024, izay notarihin'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Andry Nirina RAJOELINA, Andriamatoa NTSAY Christian, Praiministra Lehiben’ny Governemanta ary Andriamatoa FONTAINE Max Andonirina, Ministry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy.
Fanamaitsoana an'i Madagasikara no tanjona iombonana 👐🏼
"Fambolen-kazo : Manarina tontolo iainana, mamelon'aina"